9 Νοεμβρίου! Μεγάλη μέρα για την Εκκλησία μας! Γιορτάζει ο Άγιος της Ταπείνωσης, ο Άγιος της Υπομονής! Γι’ αυτό και ο σημερινός εκκλησιασμός, που έλαβε χώρα στον Ναό του σχολείου μας, ήταν ξεχωριστός.

          Ευχόμαστε να αντιμετωπίζουμε κι εμείς κάθε δυσκολία στη ζωή μας με υπομονή, πίστη, πραότητα και ανεξικακία προς τον συνάνθρωπο, όπως ακριβώς έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος!

          Κι ας μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη τιμή για έναν άγιο είναι η μίμηση του βίου του!