Στη Β’ Δημοτικού ήρθαν κάποια κουτιά σε διαφορετικά μεγέθη! Αφού τα βάλαμε σε σειρά και φτιάξαμε πύργο από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και αντίστροφα, «ψαλιδίσαμε» κάποιες λέξεις κόβοντάς τες σε συλλαβές! Μετρήσαμε πόσες συλλαβές έχει η κάθε λέξη και με σβελτάδα τρέχαμε να τη βάλουμε στο σωστό κουτί…στις μονοσύλλαβες, στις δισύλλαβες, στις τρισύλλαβες ή στις πολυσύλλαβες; Όσο είναι το μέγεθος της λέξης τόσο είναι το μέγεθος του κουτιού!

Ύστερα μετρούσαμε τις συλλαβές και λέγαμε πώς λέγεται κάθε φορά κάποια λέξη ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών που έχει!