Οι μαθητές της Ε΄ τάξης, αφού ολοκλήρωσαν την 1η ενότητα  της Ιστορίας, που αναφέρεται στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ανέλαβαν να ετοιμάσουν σε ομάδες ένα μικρό δρώμενο. Σε αυτό θα έπρεπε θα παρουσιάσουν μια σκηνή από την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.

Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά επιτυχημένο και όλοι ανυπομονούν για την επόμενη παράσταση!