Ο Σταυρός, του οποίου την παγκόσμια ύψωση γιορτάζουμε αυτόν τον μήνα, αποτελεί το όπλο κάθε χριστιανού. Έτσι, επιλέξαμε τη μέρα αυτή να πραγματοποιήσουμε τον πρώτο επίσημο εκκλησιασμό μας για τη φετινή σχολική χρονιά. Άλλωστε, τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύουμε από την πρώτη ηλικία με όπλα πνευματικά και να τα εκπαιδεύουμε να κάνουν τον σημείο του Σταυρού.

«Ας μην ντρεπόμαστε για τον Σταυρό του Χριστού,

αλλά κι αν ακόμη άλλος κάνει τον σταυρό του κρυφά,

εσύ να σφραγίζεις το μέτωπό σου με το σημείο του Σταυρού φανερά….»

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων