Οι μαθητές της Δ’ τάξης επισκέφτηκαν τον τύμβο του Μαραθώνα. Η εκδρομή αποτέλεσε επέκταση του μαθήματος της Ιστορίας και συγκεκριμένα της σχετικής ενότητας που αφορούσε στον περσικό κίνδυνο και στις μάχες των Ελλήνων με τους Πέρσες. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στη περιοχή του τύμβου, πραγματοποίησαν τον γύρο του και συναισθάνθηκαν την θυσία των 192 Αθηναίων για χάρη της πατρίδας.

Φυσικά η εκδρομή συνοδεύτηκε από έναν δροσιστικό περίπατο στη θάλασσα και πολύ παιχνίδι! Η ζέστη του καλοκαιριού αντισταθμίστηκε με τη δροσιά της θάλασσας και τα χαρούμενα πρόσωπα των μαθητών ήταν η απόδειξη του αισίου τέλους της εκδρομής!