Φυσικά δε θα μπορούσε να περάσει η Άνοιξη δίχως η Β΄τάξη να πάει εκδρομή. Και τι εκδρομή! Εκπαιδευτική! Αφού φτάσαμε στο κέντρο STEM στην Αγία Παρασκευή, πήραμε τις θέσεις μας και ετοιμαστήκαμε για το ταξίδι στον κόσμο της Μηχανικής. Μάθαμε τι είναι περιστροφή και γνωρίσαμε τις απλές μηχανές: τροχαλία, μοχλός, τροχός, εκτοξευτήρας. Στη συνέχεια με τα κατάλληλα υλικά και ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτών, φτιάξαμε τις δικές μας μηχανικές σβούρες!