Ο προγραμματισμός του μηνός Απριλίου 2022 για το Δημοτικό Αμαρουσίου “Η Ελληνική Παιδεία”.