Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε τις ικανότητές μας σε διάφορα επαγγέλματα. Ένα από αυτά ήταν και το επάγγελμα του μηχανικού. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες και έχοντας στη διάθεσή τους ορισμένα υλικά, έπρεπε να κατασκευάσουν τον δικό τους καταπέλτη! Οι προϋποθέσεις που έπρεπε να πληροί η κατασκευή τους και θα μετρούσε στην αξιολόγησή της ήταν η λειτουργικότητα, η ευστάθεια, η εφευρετικότητα και η καλαισθησία. Οι μαθητές δούλεψαν με όρεξη, μεθοδικότητα και υπομονή και το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε όλους. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πρόκληση!