Σε συνέχεια του διαθεματικού προγράμματος “Ταξίδι στα παραδοσιακά παιχνίδια” που πραγματοποιήθηκε στην Α’ δημοτικού, εμπνευστήκαμε και δημιουργήσαμε μία έκθεση ζωγραφικής με δύο τεχνοτροπίες: κολλάζ και χαρακτική σε λαδομπογιά.