Πραγματοποιήθηκε το Β΄ Σεμινάριο Εσωτερικής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου μας, με θέμα: «Μέθοδοι ενεργητικής μάθησης», κατά το οποίο η καθηγήτρια Πληροφορικής κ. Αγγελική Κριτσωτάκη έδειξε τη χρήση των διαδραστικών πινάκων που διαθέτει το Σχολείο μας καθώς και εφαρμογές της χρήσης τους στα διάφορα αντικείμενα. Γιατί η γνώση γεννά τη δημιουργικότητα και την έμπνευση!