Στην προσπάθεια μας να προσεγγίσουμε την σκληρή ζωή των υπόδουλων Ελλήνων μιλήσαμε για το Κρυφό Σχολειό και μέσα από το θεατρικό παιχνίδι νοιώσαμε για λίγο πώς ζούσαν τα μικρά Ελληνόπουλα και πώς καλλιεργήθηκε μέσα τους η φιλοπατρία και η φλόγα της Λευτεριάς.