“Μαμά και μπαμπά κάνετε τόσα για μας! Δεν θα μπορούσαμε να μην σκεφτούμε κάτι πρωτότυπο για να σας δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας.” Έτσι, αποφασίσαμε να σας καλέσουμε διαδικτυακά στην τάξη μας και να σας πούμε “ευχαριστώ” με μια ζωγραφιά, λόγια παιδικά και χαμόγελα φωτεινά. Χρόνια πολλά!