Οι μαθητές της Τετάρτης Τάξης παρουσιάζουν την εργασία τους που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θέμα: Το νερό.