Ολοκληρώνοντας τις προσθέσεις των αριθμών μέχρι το δέκα κάναμε επανάληψη με έναν πιο βιωματικό και ευχάριστο τρόπο.