Οι μαθητές της Στ’ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής, κατασκεύασαν ανά ομάδες από ένα «πράσινο σπίτι». Έτσι ονομάζονται οι κατοικίες που είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες, ώστε να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Δηλαδή, αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και συσκευές που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Οι μαθητές έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό! Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλιακά πάνελ, ανεμογεννήτριες και σωλήνες γεωθερμίας ήταν μόνο μερικά απ’ όσα κατασκεύασαν.

Οι εργασίες παρουσιάστηκαν τόσο μέσα στην τάξη, όσο και σε όλο το σχολείο. Τώρα αναμένουμε τις νέες δημιουργίες τους!