Το σχολείο μας τίμησε την Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως έχει καθιερωθεί η 19η Μαΐου. Οι μαθητές της Δ’ και της Ε’ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα αφιέρωμα, που μας παρουσίασε ο κ. Παχατουρίδης Όμηρος, συγγραφέας, χοροδιδάσκαλος, καθώς και εμπνευστής και ιδρυτής του πολιτισμικού οργανισμού «Πυρρίχιος Ακαδημία». Οι μαθητές απέκτησαν βασικές γνώσεις για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Αρχικά, έγινε μια ιστορική ανασκόπηση, ξεκινώντας από τα αρχαία ακόμα χρόνια, στη συνέχεια έγιναν αναφορές στη βυζαντινή περίοδο και τέλος, δόθηκε έμφαση στο κεντρικό θέμα, που δεν ήταν άλλο από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσήλωση και στο τέλος εξέφρασαν, μάλιστα, τις απορίες τους, οι οποίες απαντήθηκαν και αποτέλεσαν αφορμή για μια όμορφη συζήτηση.