Μπαϊρἀκια, φλάμπουρα και λάβαρα! Σημαίες της Επανάστασης του 1821!  Μια γωνιά του σχολείου μας πραγματικά μάς μετέφερε κοντά στους αγωνιστές του 1821 και τις σημαίες που κρατούσαν στην Επανάσταση.

Μάθαμε για τα σύμβολα τα οποία σχεδίαζαν οι αγωνιστές σε αυτές, τα συνθήματα που έγραφαν, όπως ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ, τα χρώματα που επικρατούσαν και για ποιο λόγο επέλεγαν τα συγκεκριμένα.

Μια ωραία προβολή που παρακολουθήσαμε, πλούτισε τις γνώσεις μας και στη συνέχεια κατασκευάσαμε σημαίες του 1821.