Φιλέλληνες – Λόρδος Βύρωνας

Οι μαθητές της Ε’ τάξης του δημοτικού Αμαρουσίου διδάχθηκαν ποίημα του μεγάλου Φιλέλληνα λόρδου Βύρωνα. Πρόκειται για το ποίημα January 22nd, Missolonghi το οποίο μελετήθηκε, αναλύθηκε και ηχογραφήθηκε από μαθητές για τη δημιουργία του συγκεκριμένου βίντεο.

Καλή θέαση!