«Επανάληψη μήτηρ μαθήσεως» και τι καλύτερο, όταν αυτή γίνεται με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο…; Έτσι, κάναμε δραστηριότητες για να θυμηθούμε την τριποδική λαβή και το σωστό κράτημα του μολυβιού και παίξαμε για να φτιάξουμε με λέξεις, άλλες λέξεις, συλλαβές και στο τέλος προτάσεις!