Μεγάλη μέρα σήμερα, αφού γιορτάζει το σχολειό μας! Γιορτάζουν οι Προστάτες μας! Γιορτάζουμε μαθητές και δάσκαλοι!

Γι’ αυτό κι εμείς, κατασκευάσαμε έναν πάπυρο πάνω στον οποίο είναι γραμμένα μερικά λόγια προσευχής προς εκείνους που ξεχώρισαν ως κληρικοί, ως δάσκαλοι και ως άνθρωποι!

«Τα ονόματά σας σήμερα σεμνά δοξολογούμε

στη σκέπη σας να είμαστε θερμά παρακαλούμε.»