Ο χρόνος έχει 12 μήνες….

Η κάθε εποχή τρείς….

Βάλαμε τους μήνες στη σειρά

και παίξαμε παιχνίδια τρελά!!!