Στα πλαίσια τόσο της Ευέλικτης Ζώνης, όσο και της καλλιέργειας του προφορικού λόγου στην Ελληνική Γλώσσα, τα δύο τμήματα της ΣΤ΄ διαγωνίστηκαν μεταξύ τους προσπαθώντας να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο.

Πέντε αντιπρόσωποι από κάθε τμήμα πήραν μέρος στον διαγωνισμό που περιελάμβανε τρεις γύρους. Στον πρώτο γύρο, κάθε μαθητής έπρεπε σε συγκεκριμένο χρόνο να αναπτύξει το περιεχόμενο μιας έννοιας που επέλεγε εκείνη τη στιγμή.

Στον δεύτερο γύρο, δινόταν σε κάθε ομάδα η αρχή μιας ιστορίας κι έπρεπε οι μαθητές να την συνεχίσουν ο ένας μετά τον άλλο διαδοχικά.

Στον τρίτο και τελευταίο γύρο, οι δύο αντίπαλες ομάδες ανέπτυξαν σε συγκεκριμένο χρόνο και  ομαδικά, η μία τα υπέρ και η άλλη τα κατά μιας συγκεκριμένης θεματικής που τους δόθηκε.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι στη διαδικασία βαθμολόγησης, μαζί με τους δασκάλους των δύο τάξεων, συμμετείχε κι ένας αντιπρόσωπος από κάθε τμήμα.

Η όλη διαδικασία δοκίμασε την ετοιμότητα και την ικανότητα των μαθητών τόσο στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου όσο και στη μεταξύ τους συνεργασία.

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και πιστεύουμε ότι έδωσαν ένα ισχυρό κίνητρο στους μαθητές για τη συνέχιση των προσπαθειών τους. Τώρα αναμένουμε όλοι με αγωνία την επόμενη αναμέτρηση!