Η μαθήτρια Ελένη Άννα Βουδιά του Γ1 μιλάει για το σχολείο με στίχους:

Η Ελληνική Παιδεία

είναι αυθεντία!

Δίνει θάρρος και χαρά

Στην νεανική καρδιά!

Μας ενώνει, μας μορφώνει

τη ψυχή μας δυναμώνει.

Στου σχολειού μου την αυλή

πρώτα κάνω προσευχή!

Το Θεό μου συναντώ

στον αδελφό που αγαπώ!

Μας ενώνει, μας μορφώνει

τη ψυχή μας  δυναμώνει!

Μες την τάξη μου μαθαίνω

να μιλώ και να σωπαίνω!

Να ‘μαι υπάκουο παιδί

στην Κυρία την καλή!

Το σχολειό μου το αγαπώ!

Μας ενώνει μας μορφώνει

τη ψυχή μας  δυναμώνει!