Τις ημέρες αυτές στο σχολείο μας συζητάμε για τη ζωή στις λίμνες και το νερό.

Έτσι οι κυρίες μας μας έδειξαν και κάτι πολύ εντυπωσιακό!

Κάποια αντικείμενα επιπλέουν στο νερό και δεν βουλιάζουν. Άλλα πάλι με το που τα αφήσουμε στο νερό βυθίζονται αμέσως.

Πειραματιστήκαμε λοιπόν κι εμείς τοποθετώντας διάφορα υλικά σε μια λεκάνη. Καταλάβαμε ότι όσα πράγματα είναι ελαφριά ή έχουν μέσα αέρα επιπλέουν, ενώ τα βαριά βυθίζονται!

Τι σπουδαία πράγματα που μάθαμε σήμερα!…