Τα Φυσικά της Στ΄ τάξης έδωσαν το έναυσμα και οι μαθητές έλαβαν δράση!

Στόχος ήταν η εδραίωση των γνώσεων μέσα από πειραματικές διαδικασίες. Η ενότητα πραγματευόταν τις χημικές ουσίες –οξέα, βάσεις, άλατα- και τις μεταξύ τους αντιδράσεις.

Στο πρώτο πείραμα παρασκευάστηκε δείκτης στον οποίο οι μαθητές πρόσθεσαν διάφορες ουσίες, όπως ξύδι, χυμό λεμονιού, απορρυπαντικό, αμμωνία κ.α. Το χρώμα του κάθε μείγματος οδήγησε στην αξιολόγηση της οξύτητας τους.

Στο δεύτερο πείραμα ελέγχθηκε η δράση των οξέων και των βάσεων στα άλατα και στις λιπαρές ουσίες.

Και στις δύο περιπτώσεις τα πειράματα διενεργήθηκαν ξεχωριστά από κάθε ομάδα μαθητών. Οι μαθητές ακολούθησαν την επιστημονική μέθοδο. Αρχικά διατύπωσαν υποθέσεις, στην συνέχεια πειραματίστηκαν, παρατήρησαν και τέλος, εξήγαγαν συμπεράσματα.