Αποχαιρετώντας τον Ιανουάριο, πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη εκπαιδευτική επίσκεψη του μήνα. Αυτή τη φορά, η εκδρομή μας ήταν διπλή!

Πρώτα, ξεναγηθήκαμε στο Μουσείο Ζωολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο, όπως ενημερωθήκαμε είναι το πληρέστερο του είδους του. Οι συλλογές του ήταν πλουσιότατες, καθώς περιλάμβαναν χιλιάδες είδη πτηνών, αυγών και φωλιών αυτών, ερπετών, αμφίβιων, μικρών και μεγάλων θηλαστικών είτε ταριχευμένα είτε ως σκελετοί αλλά και ασπόνδυλων ζώων (σαλιγκάρια, έντομα).

Στη συνέχεια, οδηγηθήκαμε στο Μουσείο Παιδείας, το οποίο ανήκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Μέσω της έκθεσης του μουσείου, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη που γνώρισε η εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και ποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στη σχολική τάξη τις τελευταίες δεκαετίες.

Είναι υποχρεωτική η ενδυμασία όλων των μαθητών με στολή; Τα βιβλία που χρησιμοποιούμε είναι τα ίδια με τότε; Διδασκόμαστε ακόμη τα ίδια μαθήματα; Αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά επιλύθηκαν κατά την επίσκεψη μας στο μουσείο αυτό.

Περάσαμε φανταστικά! Δε θα μπορούσε να μας αποχαιρετήσει με καλύτερο τρόπο ο Ιανουάριος!