Οι μαθητές της Δ΄ τάξης  διαβάζουν βιβλία και γίνονται
γι’ αυτούς πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας!
Φτιάχνουν εργασίες  βασισμένες στην ιστορία των βιβλίων που διαβάζουν
και κατασκευάζουν παιχνίδια με κέφι και μεράκι!

Συγχαρητήρια, παιδιά!