Με μια μικρή κατασκευή οι μαθητές της τρίτης τάξεως τιμήσαμε τους προστάτες των γραμμάτων, τους δικούς μας προστάτες, τους Τρεις Ιεράρχες.

Τους παρακαλέσαμε να μας φωτίζουν σε κάθε μας βήμα στη σχολική ζωή και να μας δίνουν πλούσια τη χάρη τους, ώστε να αποκτήσουμε τόσο τη γνώση της επιστήμης όσο και τη γνώση του Θεού.

«Τη χάρη σας δοξάζουμε και ταπεινά ζητούμε από το θείο σας το φως κι εμείς να φωτιστούμε!»