Οι αίθουσες της πρωτούλας του σχολείου μας μεταμορφώθηκαν για μία μέρα σε ένα μικρό Μουσείο. Οι μαθητές οργάνωσαν το Μουσείο τους με αγαπημένα αντικείμενα που φέρανε από το σπίτι τους και τα παρουσίασαν σε όλη την τάξη! Αφού τα περιέγραψαν, εξήγησαν τι τα συνδέει με αυτά και γιατί είναι τα αγαπημένα τους!

Στη συνέχεια, έχοντας ως στόχο τη μουσειακή αγωγή των μαθητών μας, αναφερθήκαμε στη συμπεριφορά μας μέσα στο Μουσείο και γιατί πρέπει να σεβόμαστε τον χώρο αυτό! Μάθαμε πολλά κι είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε σε κάθε επίσκεψή μας σε Μουσείο!

Όλες αυτές οι όμορφες δραστηριότητες της τάξης μας διαδραματίστηκαν στα πλαίσια του μαθήματός μας της Μελέτης Περιβάλλοντος «Ο Πολιτισμός μας».