• Πώς μπορεί κανείς να φτιάξει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι;
  • Ποια στάδια χρειάζεται να ακολουθήσει;
  • Από πού να ξεκινήσουμε; Από το θέμα, τις κάρτες ή τους κανόνες;
  • Χρειάζεται να γίνει κανείς μεγάλος και να σπουδάσει για να φτιάξει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι;

Με όλα αυτά κι άλλα πολλά ασχοληθήκαμε οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης,  παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φτιάχνοντας επιτραπέζια παιχνίδια» στην 3η Έκθεση Ορθόδοξου Παιδικού Βιβλίου στην Αγία Παρασκευή. Ο κ. Μπαγιαρτάκης, δημιουργός επιτραπέζιων παιχνιδιών και ο κ. Μαυρομμάτης, γιατρός και συγγραφέας, μας έδωσαν απαντήσεις σε όλα αυτά και ήδη στο μυαλό μας σχεδιάζουμε τα δικά μας επιτραπέζια! Γιατί δεν χρειάζεται να μεγαλώσει κανείς για να φτιάξει το δικό του παιχνίδι!

Στη συνέχεια, ξεναγηθήκαμε στην έκθεση και διαλέξαμε όμορφα βιβλία, δώρα για μας και τους δικούς μας! Παιχνίδια στα γήπεδα της αίθουσας ΓΕΧΑ της Αγίας Παρασκευής συμπλήρωσαν το γεμάτο πρόγραμμα αυτής της ξεχωριστής ημέρας!