Στο Γυμνάσιο Ηρακλείου κάθε εβδομάδα δίνονται πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας και άλλων πολλών χρήσιμων δεξιοτήτων για τη ζωή των εφήβων. Επίσης, άλλος κύκλος δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται, δίνει την ευκαιρία της καλλιτεχνικής έκφρασης και της καλλιέργειας του αθλητικού πνεύματος.

Στα πλαίσια ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων, οργανώνονται οι εξής δραστηριότητες :

  • Γλωσσικά παιχνίδια ελληνικής, γαλλικής και γερμανικής  γλώσσας
  • Καλλιτεχνικά εργαστήρια, ζωγραφικής και κατασκευών
  • Ομαδικά αθλητικά δρώμενα
  • Εργαστήριο ρομποτικής
  • Παιχνίδια ανάπτυξης κριτικής σκέψης (σκάκι, κ.τ.λ.)
  • Όμιλος ρητορικής