“Μόνο η αγάπη και η συνεργασία τραγουδούν

την Ευτυχία!