Στιγμιότυπα από το απογευματινό τμήμα Αγιογραφίας που λειτουργεί στο Σχολείο μας!