Το τριήμερο 29/11-1/12/2019 διεξήχθη στο Βόλο το ΙΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, με γενικό θέμα: «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο».

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν, μετά από κρίση, περισσότερες από 240 εισηγήσεις και έρευνες πανεπιστημιακών και ειδικών ερευνητών, μεταξύ των οποίων και έρευνα που διενήργησαν οι καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων μας – υπεύθυνοι των Ρητορικών Ομίλων Λυκείου και Γυμνασίου Ηρακλείου Δημ. Πάνος, Μαρ. Μαβή και Ελισ. Ξυραφίδου, με θέμα: «Αναζητώντας πρακτικές ενδυνάμωσης της δημοκρατικής συνείδησης: Διάλογος και επιχειρηματολογία για μαθητές Λυκείου».

Στην έρευνά τους, που διεξήχθη ανάμεσα στα παιδιά που παρακολουθούν τα τελευταία τέσσερα χρόνια τους Ομίλους Ρητορικής – Επιχειρηματολογίας, οι τρεις εισηγητές διερεύνησαν το κατά πόσο οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στους Ομίλους ισχυροποιούν το σεβασμό απέναντι στη διαφορετική άποψη, καθώς και τη συνειδητοποίηση της αξίας του διαλόγου για την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων και συγκρούσεων. Με τη χρήση σύγχρονων ερευνητικών μεθόδων κατέληξαν στο ότι η εδραίωση των δημοκρατικών πρακτικών και η σταδιακή διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης ενισχύεται μέσα από τις δράσεις που υλοποιούνται στους Ομίλους αυτούς, και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο απ’ ό,τι με την απλή επίκλησή τους στο πλαίσιο των «συμβατικών» μαθημάτων.