Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης παρακολούθησαν στα πλαίσια του προγράμματος υγείας ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχετικά με τον ύπνο και τη σημασία στη ζωή τους. Την παρουσίαση έκανε η κ. Μαρία Κουλούρη-Βακαλοπούλου, Παιδίατρος Ε.Κ.Π.Α. η οποία τόνισε τη σπουδαιότητα του ύπνου για τον ανθρώπινο οργανισμό και τις συνέπειες όταν αυτός παραλείπεται συστηματικά. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους μαθητές οι οποίοι διατύπωσαν πολλές απορίες πάνω στο θέμα αυτό.