Δραματοποιούμε  το μύθο του Αισώπου: «Το κοράκι και η αλεπού»!