Ας μαθητεύσουμε κι ας θαυμάσουμε

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΗΡΩΙΣΜΟΥ!

απ΄ τα ματωμένα βουνά της Πίνδου
και τα ασυνθηκολόγητα οχυρά του Ρούπελ
ως τη μαρτυρική κατοχή και την ελεύθερη Ελλάδα…

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Η Διευθύντρια
Αθανασία Γκότση