Εμείς, τα παιδιά της Δευτέρας, αφού συλλαβίσαμε τις λέξεις,
τις γράψαμε, εξασκηθήκαμε αρκετά, και αποφασίσαμε να παίξουμε μαζί τους!