Αγαπητοί Γονείς,

Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940 στο σχολείο μας 

και σας προσκαλούμε

την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, στις 9:00 π.μ

 

Οι δασκάλες και οι μαθητές 

Α’ και Β’ τάξεων