Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ.
καλούμε τους Γονείς όλων των τάξεων του Σχολείου μας για μια
πρώτη γνωριμία με τους Διδάσκοντες και ενημέρωση
πάνω σε διδακτικής και παιδαγωγικής φύσεως θέματα.

Η παρουσία σας αποτελεί συμβολή στην όλη
εκπαιδευτική διαδικασία και μας είναι απαραίτητη.

Θα πραγματοποιηθεί η απονομή των πτυχίων στα Αγγλικά.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Α. Γκότση