Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

  • Παρουσίαση Ευέλικτης Ζώνης για τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ – “Γεύσεις κι αρώματα γης και θάλασσας”
  • Παρουσίαση Ευέλικτης Ζώνης για τις τάξεις Δ’, Ε’, Στ’ – “Στη γειτονιά της Ευρώπης”

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

  • Συνάντηση και επικοινωνία με τους γονείς όλων των τάξεων

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

  • Μια θεατρική παράσταση μόνο για τους μικρούς μαθητές της Α’ τάξης – ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Καλή σχολική χρονιά!