Για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές μας θα χρειαστεί να προμηθευτούν τα εξής :

Για την Α΄Τάξη :

Για την Β’ Τάξη :

Για την Γ΄Τάξη :