Καλοκαιρινές Δραστηριότητες
στο Δημοτικό Αμαρουσίου!

για όλες τις τάξεις του Δημοτικού!
Από Δευτέρα 24 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου

ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ