Καλοκαιρινές Δραστηριότητες στην Ελληνική Παιδεία!!

για όλες τις τάξεις του Δημοτικού!
Από Δευτέρα 24 έως Παρασκευή 28 Ιουνίου

ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

  • Για το Δημοτικό Αμαρουσίου

  • Για το Δημοτικό Ηρακλείου