Μια ξεχωριστή εμπειρία ζήσαμε όλα τα πρωτάκια την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθαν στην τάξη μας η κ. Ταβουλάρη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειας όπου ανήκει το Σχολείο μας και η κ. Διευθύντριά μας για να εγκαινιάσουν το “μαγαζάκι” που δημιουργήσαμε στην τάξη μας. Το “μαγαζάκι” αποτελεί μια ξεχωριστή γωνιά στο χώρο της τάξης μας κι αυτό γιατί, αξιοποιώντας την κατάλληλα μπορούμε να εμπλέξουμε αρκετές μαθησιακές περιοχές. Τα παιδιά, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πωλητή ή του πελάτη έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη μέσα από τη διαδικασία της οικονομικής συναλλαγής και να εξοικειωθούν με το Ευρώ και το σύμβολό του, χρησιμοποιώντας κέρματα και χαρτονομίσματα και δημιουργώντας τιμοκαταλόγους και ταμπελάκια με τιμές.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο και να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας (οικονομική συναλλαγή).