Κρύο πολύ! Χειμώνας γύρω, χειμώνας και στο βιβλίο της Γλώσσας, όπου οι ήρωές μας έφτιαξαν έναν παπουτσωμένο χιονάνθρωπο! Κι εμείς με φαντασία και πρωτοτυπία φτιάχνουμε ο καθένας τον χιονάνθρωπό του, τόσο μακρύ, όσο το όνομά του!