Στα πλαίσια του μαθήματος της Εικαστικής Αγωγής, οι μαθητές της Στ΄ τάξης δημιουργούν με διάφορες τεχνικές και με πολύ ενδιαφέρον, πολύ αξιόλογα έργα!