1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ μαζί – μέσω της Ελληνικής Νοηματικής», ταξίδεψε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου στο Γυμνάσιο Ηρακλείου με στόχο να έρθουν τα ακούοντα παιδιά σε επαφή με τον κόσμο των κωφών και τη φυσική τους γλώσσα – την Ελληνική Νοηματική.

Τα παιδιά και των τριών τάξεων του Γυμνασίου μας, συμμετείχαν στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό κα. Μιχαλάκη, μαθαίνοντας τις πρώτες τους λέξεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, παρακολούθησαν αφήγηση ιστορίας καθώς και τραγούδι στη γλώσσα των κωφών.

2. Παράλληλα με τη συγκεκριμένη δράση, την ίδια ημέρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας παρακολούθησαν παρουσίαση με θέμα: «Ένας μικρός Σύμβουλος για μια καλή επικοινωνία με τα Άτομα με Προβλήματα Όρασης », μέσα από την οποία τα παιδιά θεωρητικά, αλλά και με βιωματικό τρόπο μπήκαν στη θέση ενός ατόμου με πρόβλημα όρασης, άκουσαν συμβουλές γύρω από τον τρόπο βοήθειάς του, ενώ έμαθαν και τρόπους σωστής επικοινωνίας,σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινότητάς του (π.χ. στο δρόμο,στα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.τ.λ.).