Πότε βάζουμε το ο της ομπρέλας, πότε το η του ήλιου και πότε το;

Να τι έμαθε αυτή τη φορά η Α’ Τάξη, με τρόπο διαδραστικό και ευχάριστο, με τη βοήθεια του υπολογιστή!

Καθώς εμφανίστηκαν στην οθόνη διάφορες εικόνες, οι μαθητές έπρεπε να δουν προσεκτικά και να διαλέξουν: Σε ποια στήλη πρέπει να μπει κάθε ζώο, κάθε αντικείμενο;  Στην επόμενη φάση, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, οι μαθητές καλούνταν να διαβάσουν ταμπέλες με λέξεις που παρουσιάζονταν και να τις τοποθετήσουν πάλι στη σωστή στήλη.

Έτσι, με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο οι μικροί μαθητές της Α’ Τάξης έκαναν τα πρώτα τους βήματα στους κανόνες της Γραμματικής, κατανοώντας και εμπεδώνοντας πότε βάζουμε τα άρθρα ο, η, το!