Επισκεφθήκαμε τη Βορέειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου και…

  • Ταξιδέψαμε σε χώρες μακρινές…
  • Μυρίσαμε τον χρόνο να περνάει στα παλιά βιβλία…
  • Μάθαμε πώς γίνεται η τακτοποίηση των βιβλίων…
  • Παρακολουθήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την κίνηση που δημιουργεί οπτικά παιχνίδια…
  • Φτιάξαμε θαυμοτοτόπιο…
  • Και φυσικά δε θα μπορούσε να λείπει και το παιχνίδι! Ζωντανό και χαρούμενο…!