Επισκεφθήκαμε τη Βορέειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου και…

  • Ταξιδέψαμε σε χώρες μακρινές…
  • Μυρίσαμε τον χρόνο να περνάει στα παλιά βιβλία…
  • Μάθαμε πώς γίνεται η τακτοποίηση των βιβλίων…
  • Παρακολουθήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την κίνηση που δημιουργεί οπτικά παιχνίδια…
  • Φτιάξαμε θαυμοτοτόπιο…
  • Και φυσικά δε θα μπορούσε να λείπει και το παιχνίδι! Ζωντανό και χαρούμενο…!

Ξενάγηση στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης
Ξενάγηση στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης
Ξενάγηση στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης
Ξενάγηση στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης
Ξενάγηση στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης
Ξενάγηση στους διαδρόμους της βιβλιοθήκης
Κατασκευάζουμε ένα θαυματρόπιο ή αλλιώς θαυματοτρόπιο
Κατασκευάζουμε ένα θαυματρόπιο ή αλλιώς θαυματοτρόπιο
Κατασκευάζουμε ένα θαυματρόπιο ή αλλιώς θαυματοτρόπιο
Κατασκευάζουμε ένα θαυματρόπιο ή αλλιώς θαυματοτρόπιο
Κατασκευάζουμε βιβλίο με εικόνες
Κατασκευάζουμε βιβλίο με εικόνες
Κατασκευάζουμε βιβλίο με εικόνες
Κατασκευάζουμε βιβλίο με εικόνες
Ζωγραφίσαμε μέσα σε δυο κύκλους δυο διαφορετικές εικόνες
Ζωγραφίσαμε μέσα σε δυο κύκλους δυο διαφορετικές εικόνες
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μάθαμε πώς γίνεται η τακτοποίηση των βιβλίων
Μάθαμε πώς γίνεται η τακτοποίηση των βιβλίων
Μυρίσαμε τον χρόνο να περνάει στα παλιά βιβλία
Μυρίσαμε τον χρόνο να περνάει στα παλιά βιβλία
Μάθαμε πώς γίνεται η τακτοποίηση των βιβλίων
Μάθαμε πώς γίνεται η τακτοποίηση των βιβλίων
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παρακολουθούμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο
Φτιάχνουμε θαυμοτοτόπιο